Workshop “spelen met de axen” voor ouders

15 juni 2016

2016-06-29_11.00.24Een dynamische workshop voor ouders

Kinderen en volwassenen gaan allemaal verschillend met elkaar om. We praten met elkaar, vechten, spelen, werken samen, maken contact met elkaar of we trekken ons liever terug. Dit zijn allemaal gedragingen en we reageren allemaal op onze eigen manier, vaak reageren we hetzelfde op bepaalde situaties. Hoe we ons gedragen heeft vaak te maken met wat we geleerd hebben in onze kindertijd. Mensen zijn zich meestal niet bewust van het feit dat ze kunnen kiezen hoe ze zich in bepaalde situaties wensen te gedragen. Vaak blijven we hangen in eerder ingenomen en vertrouwde gedragsposities. Bewustwording van eigen patronen helpt om deze te doorbreken en om te gaan oefenen met alternatieven.

Wat houdt de training in:

Tijdens de training leer je je bewust te worden van je eigen gedrag en leer je andermans gedrag te herkennen. Dit doen we met behulp van het model “de axenroos”. De axenroos is een model om de interactie tussen mensen te typeren. Om het praten hierover te vergemakkelijken wordt gebruik gemaakt van 6 totemdieren.
De axenroos is ontwikkeld door psycholoog Ferdinand Cuvelier, hij schreef het boek “de Stad van Axen”, dit boek staat model als metafoor voor de Axenroos.
Het doel van de methodiek is de interactie tussen mensen zichtbaar te maken en helder te krijgen hoe doorgaans de interactie verloopt tussen jezelf en anderen. Van daaruit kun je werken aan verandering en de manier van omgaan met anderen effectiever maken. Dit kun je eventueel toespitsen op de verschillende situaties: werk, studie, familie, partner vrienden.

Wanneer en waar:

24 januari t/m 21 februari 2017 

5 dinsdagen van 19.45 – 21.45 uur

Kosten € 160,00

Blokland 125 te Montfoort

[contact-form]